Södergrens investerar och expanderar

Under 2000-talet har en målinriktad expansion genomförts och företaget befinner sig i framkant vad gäller kvalificierad legoplåtbearbetning.
Vi koncentrerar oss på att vara underleverantör till en stabil kundkrets inom många olika branscher.
Produktionen sker i moderna maskiner i så väl stål, rostfritt och aluminium.
Historia
Södergrens Br. metallindustri AB bildades 1952, beläget i Hällbybrunn utanför Eskilstuna.
Inrikting var den första tiden tillverkning av pressverktyg.
Under mitten av 70-talet sker en övergång mot legotillverkning av plåtartiklar.
1995 flyttar företaget till Eskilstuna, kundkretsen utökas markant och företaget ingår i flera nätverk.
Under 2003 beslutas om en mer aktiv och expansiv läggning med inriktning CNC plåt.
Förvärvet av Industritekniks plåtdel och flytten till 1500 kvm nya lokaler innebar ett uppsving på alla områden under 2006.
Bl.a en omsättningsökning från 7 till 17M. och från 8 till 20 anställda
2015 företaget säljs på grund av generationsskifte, och ingår nu i AdVaTe Group. Omsättningen har ökat till ca. 27M sek.